Founder Members

Amrit Ratna Sthapit
Arjun Pradhan
Balmukund Prashad Joshi
Dharma Shakya
Ishwar Prasad Manandhar
Jit Bahadur Tandon
Mahanta Shrestha
Rameshwor Lal Singh Dangol
Shashidhar Manandhar
Uttom Govind Amatya