Central Coordinating Committee

Position

Name

President: Mahanta Shrestha
Vice Presidents: Kumar Shrestha
Sanyukta Shrestha
General Secretary: Shivaji Shrestha
Treasurer: Devendra Shrestha
Founder Members: Amrit Ratna Sthapit
Arjun Pradhan
Balmukund Prashad Joshi
Dharma Shakya
Mahanta Shrestha
Shashidhar Manandhar
Uttom Govind Amatya
PPGUK, London Representatives: Kapil Shrestha
Ojesh Singh
Tribeni Gurung
Bebina Mali
Sanyukta Shrestha
Sachetan Tuladhar
PPGUK, South-East Representative: Kumar Shrestha
Chhutra Prashad Shrestha
Sushil Prajapati
Devendra Shrestha
Deepak Shrestha
Sachetan Tuladhar
PPGUK, Reading Representative: Sudarshan Shrestha
Rajendra Shrestha
Bibhusan Man Shrestha
Leena Shakya
PPGUK, Aldershot Representative: Rajan Malla
Parsuram Badgami